پیش بینی برداشت ۱۸ هزار تن زیتون از باغات استان قزوین

پیش بینی برداشت ۱۸ هزار تن زیتون از باغات استان قزوین